Máy tính bảng - VNT Tab8

Sản phẩm được cung cấp dành cho chương trình “Sóng và máy tính cho em”, được công bố Hợp chuẩn hợp quy của Bộ TTTT, đáp ứng các tiêu chí cho trẻ em học tập online.

Xem thêm