Cơ cấu tổ chứcBan Lãnh Đạo
VNPT Technology
 
Chủ tịch HĐQT
Trần Hữu Quyền
 
 
Tổng Giám đốc
Tô Mạnh Cường
 
Phó Tổng Giám đốc
Nguyễn Việt Bằng
Phó Tổng Giám đốc
Lý Quốc Chính
Phó Tổng Giám đốc
Đinh Thị Thu Hà


Các Công Ty Thành Viên
ANSV
 
 
Tổng Giám đốc
Nguyễn Văn Nam
 
Phó Tổng Giám đốc
Vũ Tuấn Khanh
Phó Tổng Giám đốc
Vũ Thiện Nhượng
Phó Tổng Giám đốc
Trần Phong Ái Tú


VIVAS
Tổng Giám đốc
Hoàng Mạnh Cường
 
Phó Tổng Giám đốc
Ngô Chí Nguyện
Phó Tổng Giám đốc
Đàm Công DũngTELEQ
 
Chủ tịch HĐTV
Tô Mạnh Cường
Tổng Giám Đốc
Nguyễn Mạnh Cường
Phó Tổng Giám đốc
Trần Đức Quyền