Thông tin việc làm Nơi làm việc Mức lương Hạn chót nhận hồ sơ
KỸ SƯ TRIỂN KHAI DỰ ÁN - CƠ ĐIỆN Hà Nội Lương thoả thuận 15/06/2023
KỸ SƯ TRIỂN KHAI DỰ ÁN Hà Nội Lương thoả thuận 15/05/2023
KỸ SƯ QUẢN LÝ CHI PHÍ VÀ KẾ HOẠCH Hà Nội Lương thoả thuận 10/05/2023