Thông tin việc làm Nơi làm việc Mức lương Hạn chót nhận hồ sơ
Kỹ sư kiểm thử phần mềm Hà Nội Lương thoả thuận 30/11/2021
Kỹ sư thiết kế UX/UI Hà Nội Lương thoả thuận 30/11/2021
Kiến trúc sư phần mềm Hà Nội Lương thoả thuận 30/11/2021
Kỹ sư tích hợp hệ thống 5G Hà Nội Lương thoả thuận 30/11/2021
Kỹ sư giải pháp & kiến trúc hệ thống 5G Hà Nội Lương thoả thuận 30/11/2021
Kỹ sư Quản lý dự án phát triển sản phẩm. Số lượng 05 Hà Nội 14 - 16 tr / tháng 30/11/2021
Kỹ sư Quản lý dự án 5G Hà Nội Lương thoả thuận 30/11/2021
Kỹ sư thiết kế mạch điện tử. Số lượng 03 Hà Nội 14 - 16 tr / tháng 30/11/2021
Kỹ sư chất lượng R&D Hà Nội 14 - 16 tr / tháng 30/11/2021
Kỹ sư phát triền phần mềm tự động hóa. Số lượng 03 Hà Nội 14 - 16 tr / tháng 30/11/2021
Kỹ sư phần mềm hệ thống nhúng. Số lượng: 11 Hà Nội Lương thoả thuận 30/11/2021
Mobile App (iOS). Số lượng 10 Hà Nội 14 - 16 tr / tháng 30/11/2021
Kỹ sư giải pháp phần mềm. Số lượng 10 Hà Nội Lương thoả thuận 30/11/2021
Kỹ Sư Triển Khai Dự Án Mạng Viễn Thông. Số lượng 04 Hà Nội Lương thoả thuận 30/11/2021
Chuyên Viên Nghiên Cứu Và Phát Triển Thị Trường Hà Nội 14 - 16 tr / tháng 30/11/2021
Junior Java Dev (Spring, AngularJS). Số lượng: 30 Hà Nội Lương thoả thuận 30/11/2021
Chuyên viên tư vấn giải pháp (Pre sale) Hà Nội 14 - 16 tr / tháng 07/11/2021
Kỹ sư công nghệ sản xuất Hà Nội Lương thoả thuận 06/11/2021
Chuyên viên Quản lý linh kiện Hà Nội 14 - 16 tr / tháng 31/10/2021
Kỹ Sư Hệ Thống. Số lượng 04 Hà Nội Lương thoả thuận 31/10/2021