SmartBox 2

SmartBox 2 là thiết bị Set-top Box do VNPT Technology nghiên cứu phát triển và sản xuất. Thiết bị sử dụng hệ điều hành Android Kitkat 4.4 và được tối ưu cho dịch vụ IPTV và Internet TV.

Xem thêm

SmartBox 2 Dualband

SmartBox 2 Dual-band là thiết bị Set-top Box do VNPT Technology nghiên cứu phát triển và sản xuất. Thiết bị hỗ trợ Wifi chuẩn ac, hệ điều hành Android Kitkat 4.4 và được tối ưu cho dịch vụ IPTV và Internet TV.

Xem thêm

SmartBox 2 ATV

SmartBox 2 ATV là thiết bị Set-top Box do VNPT Technology nghiên cứu phát triển và sản xuất. Thiết bị sử dụng hệ điều hành Android TVTM 9 và được tối ưu cho dịch vụ IPTV và Internet TV.

Xem thêm

SmartBox 3

SmartBox 3 là thiết bị Set top Box do VNPT Technology nghiên cứu phát triển và sản xuất. Thiết bị sử dụng hệ điều hành Android TV™ 9, hỗ trợ phát các nội dung chất lượng cao 4K và được tối ưu cho dịch vụ IPTV và Internet TV.

Xem thêm

SmartBox PC

VNPT SmartBox PC là sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam được tích hợp song song cả hai hệ điều hành Windows 10 và Android 5.0 ngay trên một thiết bị, việc chuyển đổi giữa hai hệ điều hành được thực hiện chỉ với thao tác 1 click chuột rất đơn giản

Xem thêm