Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trên cơ sở nền tảng khuyến khích tinh thần làm việc nhóm (teamworking và cross - teamworking), tích cực chia sẻ thông tin, hỗ trợ nhau trong công việc, phát huy tinh thần và thế mạnh của VNPT Technology.

Phát triển môi trường làm việc có giá trị nhân văn, minh bạch là cơ sở tạo động lực, tìm tòi sáng tạo, không ngừng học hỏi trong hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ.

Lấy con người làm nòng cốt, tập trung phát triển và đào tạo nhân lực, tạo điều kiện phát triển đội ngũ CBNV nhiệt huyết, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực sáng tạo, tác phong làm việc chuyên nghiệp, có tình thần trách nhiệm cao trong công việc, xây dựng tập thể đoàn kết nhằm đưa VNPT Technology phát triển bền vững.


Phụ lục

CÁC TÀI LIỆU GIỚI THIỆU CÔNG TY, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ
1.    Video giới thiệu công ty bản full 11p tiếng Việt tháng 11/2020: Link 1
2.    Video giới thiệu công ty bản 3p tiếng Việt tháng 8/2022: Link 2   
3.    Video giới thiệu công ty bản 3p tiếng Anh tháng 11/2022: Link 3  
4.    Video giới thiệu công ty bản 1p tiếng Việt tháng 10/2022: Link 4  
5.    Video giới thiệu nhà máy tháng 2/2023: Link 5 
6.    Video ONE Farm phụ đề tiếng Anh tháng 9/2020: Link 6 
7.    Video ONE Farm tiếng Anh 6 phút tháng 9/2021: Link 7 
8.    Video ONE Farm tiếng Anh 3 phút tháng 9/2021: Link 8 
9.    Video Hướng dẫn lắp đặt camera tháng 4/2021: Link 9
10.     Video hướng dẫn lắp đặt camera tháng 3/2023: Link 10 
11.     Video ONE DX tháng 12/2020: Link 11  
12.     Video giới thiệu one SME tháng 9/2022: Link 12
13.     Video hướng dẫn lắp đặt Mesh wifi tháng 11/2021: Link 13 
14.     Video hướng dẫn lắp đặt Mesh wifi tháng 6/2022: Link 14 
15.     Video giới thiệu Mesh wifi 6 tháng 8/2022: Link 15
16.     Video giới thiệu sản phẩm Small cell tháng 11/2021: Link 16  
17.      Video hướng dẫn cập nhật Youtube trên MyTV tháng 5/2023: Link 17 
18.     TVC Smarthome tháng 12/2023: Link 18