BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ “ĐẤU THẦU QUA MẠNG” CHO CBCNV

Tin Tức Nội Bộ | Th03 09, 2023

Chiều 3/3, tại trụ sở Hoàng Quốc Việt, VNPT Technology tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng cho 20 học viên thuộc các Trung tâm Kinh BC, QLDA, PC&KSNB, VPTH và SCC. Khóa học được giảng dạy bởi giảng viên Cao Thành Trung - Trưởng phòng Đào tạo - Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu - Cục Quản lý đấu thầu - Bộ KH&ĐT.

Trong 3 buổi học (1.5 ngày), các học viên được đào tạo lý thuyết và thực hành theo các chuyên đề: Tổng quan về đấu thầu qua mạng; Trách nhiệm các bên và Lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng; Quy trình đấu thầu qua mạng; Nội dung mới của một số mẫu HSMT; Thực hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia gói thầu mua sắm & xây lắp.

Tin tức khác