ĐẢNG BỘ VNPT TECHNOLOGY ĐƯỢC KHEN THƯỞNG TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Tin Tức Nội Bộ | Th07 10, 2024

Ngày 5/7 tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn VNPT tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024. Hội nghị đã nghe các báo cáo về các công tác Đảng tại Tập đoàn, và báo cáo tổng hợp về tình hình triển khai các Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó nêu rõ một số điều chỉnh về nội dung để phù hợp với tình hình thực tiễn kinh tế - xã hội Việt Nam cũng như hoạt động SXKD của Tập đoàn.

Tại hội nghị, Đảng bộ VNPT Technology đã vinh dự được Đảng ủy Tập đoàn tặng giấy khen thưởng thành tích tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021–2024. Đồng chí Trần Đình Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy công ty đã đại diện Đảng bộ lên nhận giấy khen.

Tin tức khác