HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN MỞ RỘNG

Tin Tức Nội Bộ | Th05 05, 2022

Chiều 27/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn mở rộng sơ kết quý I/2022 và học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XIII theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Tô Dũng Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu VNPT Technology có sự tham dự của Ban chấp hành Đảng bộ, Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc, Cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn Thanh niên, Trưởng các ban/trung tâm cùng các cán bộ phụ trách công tác đảng của công ty và các đơn vị thành viên…

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe trình bày về báo cáo đánh giá kết quả công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2022 của Đảng bộ Tập đoàn. Bên cạnh đó, PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Nguyên Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương đã chia sẻ về chuyên đề Quán triệt các nội dung Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị đã giúp cán bộ, đảng viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nắm vững những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, qua đó nắm vững những quan điểm chỉ đạo, công tác triển khai trong tổ chức thực hiện, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, vận dụng vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan của Đảng bộ, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp.

Sau Hội nghị, các cấp ủy Đảng sẽ tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên nội dung Hội nghị, đồng thời vận dụng vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả. Hội nghị cũng đã công bố Quyết định về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (nhiệm kỳ 2020-2025) và nội dung triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

Tin tức khác