HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ VNPT TECHNOLOGY THÁNG 5/2022

Tin Tức Nội Bộ | Th05 13, 2022

Chiều 12/5, Đảng bộ VNPT Technology đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ để nghe báo cáo về kết quả công tác tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5, tháng 6/2022. Hội nghị cũng đánh giá việc tổ chức thực hiện Nghị quyết chuyên đề về Chuyển đổi số trong Công ty và lấy ý kiến về việc bổ sung nhân sự vào Ban chấp hành Đảng bộ Công ty. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ và Ban Tổng Giám đốc Công ty. 

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất một số nội dung như: Nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 của Đảng ủy về chỉ đạo tổ chức Đại hội các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025, chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, rà soát quy hoạch cấp ủy sau khi kiện toàn nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ Công ty và có hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, chuẩn bị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, tiếp tục giám sát việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Công ty. Liên quan đến việc thực hiện các Nghị quyết chuyên đề, Đảng ủy thống nhất chủ trương đây là nhiệm vụ chung của toàn thể Đảng bộ vì mục tiêu tối ưu hóa và minh bạch hóa hoạt động của Công ty. Để các Nghị quyết chuyên đề được thực sự đi vào đời sống, toàn bộ các cấp ủy trực thuộc cần tổ chức triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình và báo cáo về Đảng ủy những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực tế.

Đảng ủy sẽ giám sát thường xuyên việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết chuyên đề và coi đây là một nội dung chính trong các đợt sinh hoạt định kỳ của Đảng ủy. Bên cạnh đó, về việc bổ sung nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ Công ty, trên cơ sở chủ trương đã được Đảng ủy Tập đoàn chấp thuận, Ban chấp hành Đảng bộ VNPT Technology đã bỏ phiếu và nhất trí 100% về việc bổ sung 4 đồng chí vào Ban chấp hành gồm đồng chí Nguyễn Việt Bằng - Phó Tổng Giám đốc, đồng chí Lý Quốc Chính - Phó Tổng Giám đốc, đồng chí Đinh Thị Thu Hà - Phó Tổng Giám đốc và đồng chí Nguyễn Văn Nam - Tổng Giám đốc Công ty thành viên ANSV.

Tin tức khác