HỘI NGHỊ BCH ĐẢNG BỘ VNPT TECHNOLOGY (MỞ RỘNG)

Tin Tức Nội Bộ | Th08 31, 2022

Thực hiện hướng dẫn số  1643-HD/ĐUTĐ ngày 05/05/2022 của Đảng ủy Tập đoàn về công tác quy hoạch cán bộ trong Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, chiều ngày 29/8/2022 tại Hội trường 124 Hoàng Quốc Việt, Đảng ủy Công ty VNPT Technology đã triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ và Hội nghị cán bộ chủ chốt để tiến hành các bước 2 và 3 trong quy trình 5 bước giới thiệu và lựa chọn nhân sự phục vụ rà soát, bổ sung quy hoạch BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; quy hoạch mới BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030; quy hoạch UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030.

Dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Hữu Quyền, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT Công ty, hai cuộc họp đã diễn ra đúng trình tự, thủ tục. Việc bỏ phiếu, kiểm phiếu được tiến hành công khai, minh bạch đúng quy định. Kết quả kiểm phiếu đã được tập hợp và báo cáo Ban Chấp hành để tiến hành các bước tiếp theo trong quy trình. Dự kiến trước đợt nghỉ lễ Quốc Khánh toàn bộ các bước lấy ý kiến về quy hoạch sẽ được hoàn tất để trình lên Đảng ủy Tập đoàn VNPT.

Tin tức khác