Hội nghị học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Tin Tức Nội Bộ | Th10 27, 2021

Sáng 19/10/2021 tại VNPT Technology đã diễn ra "Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 - khóa XIII của Đảng; học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định 164-QD/TW của Bộ Chính trị." Buổi họp được tổ chức với các điểm cầu Trụ sở 124 Hoàng Quốc Việt, Tổ hợp CNCN Hòa Lạc, Trụ sở Công ty VIVAS, TELEQ. Các thành phần tham dự bao gồm:

  • Trụ sở 124 Hoàng Quốc Việt: Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy VNPT Technology; Ban Tổng Giám đốc; cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc; BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên; Trưởng và Phó các Ban/Trung tâm công ty VNPT Technology và ANSV

  • Tại Tổ hợp CNCN Hòa Lạc: Chi bộ Khối Sản xuất, Trưởng và Phó các đơn vị tại địa bàn Tổ hợp.

  • Tại trụ sở Công ty VIVAS, TELEQ: Chi bộ, ban Tổng Giám đốc, BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên, Trưởng và Phó các Ban/Trung tâm trực thuộc công ty VIVAS và TELEQ.

Tin tức khác