HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 41-NQ/TW

Tin Tức Nội Bộ | Th05 13, 2024

Sáng 10/5, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Tại điểm cầu 124 Hoàng Quốc Việt, Đảng ủy VNPT Technology tham dự Hội nghị trực tuyến theo công văn số 3327-CV/ĐUTĐ ngày 9/5/2024 của Đảng ủy Tập đoàn VNPT. 

Đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Phạm Tấn Công - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trình bày báo cáo nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 41-NQ/TW. Theo đó, mục tiêu tổng quát của Nghị quyết nhằm phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước.

Trong khuôn khổ chương trình hội nghị, các đại biểu cũng được nghe các Chương trình hành động của Chính phủ và Đảng đoàn VCCI thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW; và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tin tức khác