HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC QUÁN TRIỆT QUY ĐỊNH SỐ 144-QĐ/TW VÀ CHỈ THỊ SỐ 35-CT/TW

Tin Tức Nội Bộ | Th07 10, 2024

Thực hiện công văn số 3495-TB/ĐUTĐ ngày 5/7/2024 của Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, sáng ngày 9/7/2024 tại điểm cầu trực tuyến tại trụ sở 124 Hoàng Quốc Việt, VNPT Technology tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. 

Tham dự hội nghị có Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy, cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc;  Chủ tịch và  phó chủ tịch Công đoàn; Bí thư và phó bí thư Đoàn thanh niên Công ty; cùng các cán bộ tham mưu giúp việc của Đảng ủy, cộng tác viên DLXH tuyên truyền, BCĐ và tổ giúp việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW và Hướng dẫn thực hiện Quy định; đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW.

Việc quán triệt và hướng dẫn thực hiện những nội dung của Quy định số 144-QĐ/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Quy định và Chỉ thị. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp, các ban, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cụ thể hóa Quy định 144-QĐ/TW, Chỉ thị 35-CT/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

 

Tin tức khác