HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TELEQ LẦN I NĂM 2022

Tin Tức Nội Bộ | Th06 13, 2022

Ngày 6/6, tại Bình Dương, công ty TELEQ đã tổ chức cuộc họp HĐTV lần 1 năm 2022 để thông qua một số nội dung như: Báo cáo tài chính năm 2021; Kế hoạch SXKD năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022. Tham dự cuộc họp có HĐTV Công ty gồm đồng chí Tô Mạnh Cường - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc VNPT Technology, Chủ tịch HĐTV TELEQ; đồng chí Trần Đình Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT VNPT Technology, Thành viên HĐTV TELEQ; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc TELEQ; và khách mời là các đồng chí Trần Hữu Quyền - Chủ tịch HĐQT VNPT Technology; đồng chí Đặng Đình Trang, đồng chí Lê Minh Huê - thành viên HĐQT VNPT Technology cùng, Ban Kiểm soát và các cán bộ chủ chốt công ty TELEQ. 

Tại cuộc họp, Hội đồng thành viên TELEQ ghi nhận những nỗ lực của CBNV TELEQ trong việc đảm bảo công ăn việc làm và an sinh cho người lao động trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Các nội dung TELEQ đề xuất thông qua đã được Hội đồng thành viên TELEQ biểu quyết và nhất trí với tỷ lệ 100% tán thành. Bên cạnh đó, HĐTV TELEQ cũng thảo luận và cho ý kiến về việc tổ chức triển khai sản xuất kinh doanh từ nay đến cuối năm 2022 để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Theo đó, TELEQ cần tập trung vào những lĩnh vực kinh doanh mang lại hiệu quả cao và đảm bảo quản trị rủi ro trong quá trình hoạt động; xây dựng ngay một số văn bản quản lý nội bộ phục vụ việc điều hành và quản trị công ty; tăng cường công tác thu hồi công nợ; có kế hoạch phát triển nguồn nhân lực; có phương án sử dụng và khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có tại Bình Dương. 

Trong khuôn khổ buổi làm việc, đoàn cũng đi thăm quan nhà xưởng và các khu vực sản xuất tại Nhà máy Bình Dương.

Tin tức khác