KHEN THƯỞNG CÔNG ĐOÀN VNPT TECHNOLOGY TẠI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN TẬP ĐOÀN VNPT NĂM 2024

Tin Tức Nội Bộ | Th12 29, 2023

Ngày 22/12, Công đoàn VNPT đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2024. Hội nghị có sự hiện diện của ông Phạm Quang Hưởng, Phó Chủ tịch Công đoàn TT&TTVN. Về phía Tập đoàn, có ông Tô Dũng Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn; ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc Tập đoàn; ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn VNPT cùng các Lãnh đạo Tập đoàn, Thường trực Công đoàn VNPT, Trưởng Phó Ban Tập đoàn; Chủ tịch Công đoàn các Tổng Công ty, Công ty, VNPT Tỉnh/Thành Phố, Ban nữ công quần chúng VNPT, các cá nhân có thành tích xuất sắc.  

Trong năm 2023, Công đoàn VNPT với phương châm hành động “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, đã thích ứng nhanh với những thay đổi mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sát cánh chặt chẽ cùng chuyên môn, đoàn kết sức mạnh của hơn 45000 đoàn viên, người lao động, giúp Tập đoàn giữ vững vị trí tiên phong dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia, hoàn thành nhiệm vụ chính trị và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Đồng thời Công đoàn VNPT đã phát huy tính chủ động, đổi mới, sáng tạo, đồng hành cùng chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 với nhiều kết quả nổi bật.

Tại Hội nghị, Công đoàn VNPT Technology đã được khen thưởng danh hiệu "Công đoàn cơ sở xuất sắc nhiệm vụ năm 2023". Đồng chí Trần Đình Hùng - Chủ tịch Công đoàn Công ty đã lên nhận bằng khen của Công đoàn Tập đoàn.

Tin tức khác