NÂNG CAO ĐÀO TẠO “NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG”

Tin Tức Nội Bộ | Th11 17, 2021

Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cũng như các thông lệ thực tiễn cho công tác nghiên cứu thị trường hiện đại, trong 2 ngày 10 và 11/11/2021, công ty đã tổ chức khóa đào tạo Nghiên cứu thị trường cho khoảng hơn 30 cán bộ thuộc Trung tâm Kinh doanh, Trung tâm Công nghệ, Trung tâm Sản phẩm và Giải pháp, giúp đồng nhất nhận thức, gia tăng hiểu biết và kết nối giữa các trung tâm trong công tác nghiên cứu và phát triển thị trường & sản phẩm. Tham gia giảng dạy là Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Quang - Trưởng bộ môn Thẩm định giá - Khoa Marketing - Đại học Kinh tế quốc dân, chuyên gia Nghiên cứu thị trường của Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý OCD. 

Trong 2 ngày, các học viên đã được học hỏi nhiều điều bổ ích từ nghiên cứu thị trường trong bối cảnh phát triển mạng xã hội và công nghệ 4.0; Phương pháp nghiên cứu thị trường trong môi trường ứng dụng AI và phân tích dữ liệu nghiên cứu; Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới; Thực hành nghiên cứu phát triển sản phẩm mới; Phương pháp báo cáo kết quả và thực hành báo cáo…

Không chỉ cung cấp thông tin một chiều, giảng viên còn tạo không khí sôi nổi cho các buổi học bằng cách tương tác với các học viên thông qua Hỏi – Đáp, phân chia nhóm thảo luận, làm việc và thuyết trình đa chiều về chính các sản phẩm và giải pháp hiện có và sẽ có trong tương lai của công ty.

 

Tin tức khác