NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5, KHÓA XIII

Tin Tức Nội Bộ | Th07 22, 2022

Thực hiện công văn 1796-TB/ĐUTĐ ngày 14/7/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Ban Chấp hành Đảng bộ VNPT Technology tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII trong 2 ngày 21,22/7. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến qua VNPT-Meeting. Tham gia hội nghị có Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí Thư đoàn thanh niên, Trưởng các ban/trung tâm thuộc công ty, các cán bộ được phân công tham mưu, thực hiện công tác tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo, dân vận, văn phòng của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. 

Tại phiên khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp quán triệt nội dung về Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta thành nước phát triển thu nhập cao. Bên cạnh đó, Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII cũng trao đổi nhiều nội dung về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.     

Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra. Sau khi tiếp thu các bài tham luận , các cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị sẽ thực hiện viết thu hoạch cá nhân.

Tin tức khác