Tiên Phong Công Nghệ, Phát Triển VNPT Technology thành doanh nghiệp công nghệ toàn cầu

Tin Tức Nội Bộ | Th04 14, 2021

Là doanh nghiệp công nghệ cao, đơn vị trụ cột của Tập đoàn VNPT trong lĩnh vực công nghệ, công nghiệp, VNPT Technology đã và đang có những đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của Tập đoàn, góp phần xây dựng VNPT thành Tập đoàn công nghệ hàng đầu Quốc gia, tiên phong trong việc nghiên cứu, làm chủ và ứng dụng các công nghệ mới; là trụ cột, dẫn dắt công cuộc chuyển đổi số của Quốc gia.

Thực hiện sứ mệnh, với vai trò trụ cột, tiên phong về công nghệ công nghiệp, VNPT Technology xây dựng và triển khai các chương trình hành động chiến lược nhằm hiện thực hoá các mục tiêu chiến lược phát triển Công ty, cụ thể:

 • Nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm, xây dựng các giải pháp công nghệ tham gia chuỗi giá trị sản phẩm dịch vụ của VNPT cũng như cung cấp cho các đối tác trong nước và quốc tế, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; Mở rộng phát triển mảng OEM và ODM bên cạnh phát triển và sản xuất các sản phẩm cung cấp trực tiếp đến khách hàng cuối như giai đoạn xây dựng và phát triển Công ty của thập kỷ vừa qua.
 • Chuyển đổi số, xây dựng VNPT Technology thành Công ty Công nghệ Số; Tham gia chương trình chuyển đổi số Quốc gia, trong đó VNPT giữ vai trò trụ cột và dẫn dắt.
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh kinh doanh phát triển thị trường, mở rộng thị trường khách hàng doanh nghiệp và khách hàng tiêu dùng; đẩy mạnh hợp tác với các đối tác bản địa để phát triển thị trường khu vực và quốc tế.
 • Nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả, tối ưu chi phí sản xuất công nghiệp, xây dựng Nhà máy thông minh, quản lý và vận hành sản xuất tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế.

Về chiến lược phát triển sản phẩm, trong giai đoạn tới Công ty tập trung nghiên cứu phát triển và triển khai các nhóm sản phẩm, giải pháp công nghệ làm giàu hệ sinh thái sản phẩm giải pháp của Công ty, bao gồm:

 • Các sản phẩm, hệ thống, giải pháp cho xây dựng và triển khai hạ tầng số phục vụ chuyển đổi số quốc gia bao gồm: Các sản phẩm, giải pháp phục vụ mạng viễn thông và sản phẩm điện tử tiêu dùng; Các sản phẩm giải pháp ứng dụng các công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để giải các bài toàn thực tế cho nhà máy thông minh, thành phố thông minh, nông nghiệp thông minh, giao thông thông minh …
 • Các giải pháp công nghệ nền tảng, đi tiên phong xây dựng các nền tảng số, tham gia thực hiện chuyển số doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế số Quốc gia.
 • Tham gia xây dựng hạ tầng số thông minh, nền tảng số cho doanh nghiệp bao gồm nền tảng chuyển đổi số và các nền tảng phái sinh chuyển đổi số doanh nghiệp theo ngành dọc nông nghiệp, du lịch, kinh doanh bán lẻ, vận tải…

Để nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm, giải pháp công nghệ trên thị trường, VNPT Technology chủ trương tiên phong công nghệ và triển khai một số giải pháp sau đây:

 • Mở rộng và làm giàu các Innovation Centres, các Labs công nghệ; Nâng cao năng lực đội ngũ R&D; Tăng cường hợp tác R&D với các hãng công nghệ nguồn, các viện nghiên cứu, các trường đại học để tiên phong công nghệ, đa dạng hóa các sản phẩm, giải pháp làm giàu hệ sinh thái sản phẩm, giải pháp của Công ty.
 • Tăng cường sự phối hợp giữa hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm với nghiên cứu thị trường, sản xuất và kinh doanh để sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của thị trường.
 • Tổ chức quản lý sản xuất theo mô hình nhà máy thông minh để đảm bảo chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa chi phí để nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
 • Đổi mới chính sách tuyển dụng, đào tạo, cơ chế đãi ngộ và môi trường làm việc thuận, nhằm thu hút và phát huy năng lực, nâng cao hiệu quả làm việc sáng tạo của người lao động trong Công ty.
 • Tăng cường hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp trong nước để huy động tối đa nguồn lực xã hội trong việc phát triển và triển khai kinh doanh, phát triển thị trường, đặc biệt chú trọng phối hợp với các đơn vị của Tập đoàn VNPT trong hoạt động phát triển sản phẩm để tối ưu hóa nguồn lực, khơi thông tiềm năng, năng lực và sức sáng sáng tạo của mỗi thành viên làm gia tăng sức mạnh của VNPT trong hoạt động phát triển sản phẩm và giải pháp công nghệ mới.

Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ các cấp quản lý, và đặc biệt với sức trẻ, nhiệt huyết và đam mê của tập thể người lao động tài năng, VNPT Technology vững tin bước vào thập kỷ tăng tốc, bứt phá, nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm, xây dựng các hệ thống, giải pháp công nghệ, tiến bước thần tốc chiếm lĩnh thị trường trong nước và vươn ra thị trường quốc tế, đưa VNPT Technology thành công ty công nghệ hàng đầu khu vực, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường theo tinh thần “Make in Vietnam”./.

Tin tức khác