VNPT Technology tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tin Tức Nội Bộ | Th04 14, 2021

Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” do Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 27 và 28/03/2021. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương, tại Nhà Quốc hội, kết nối với 67 điểm cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng đến hơn 7.300 điểm cầu cơ sở.

Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII theo hình thức trực tuyến qua cầu truyền hình và trang tin nội bộ Tập đoàn. Đảng bộ VNPT Technology cũng tổ chức điểm cầu tại trụ sở công ty, với mục tiêu giúp các đồng chí đảng viên và CBCNV nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đại diện Đảng ủy công ty VNPT Technology đến tham dự Hội nghị tại điểm cầu VNPT có đồng chí Trần Hữu Quyền - Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VNPT Technology cùng Ban Chấp hành Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy VNPT Technology. Hội nghị tại điểm cầu Đảng bộ VNPT Technology có sự tham gia của đại diện Ban Giám đốc công ty, các Trưởng, Phó ban của các Ban/Trung tâm và đại diện đảng ủy các công ty thành viên của VNPT Technology.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng hoặc được phân công theo lĩnh vực, quán triệt các chuyên đề: “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 -2025”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”.

Đảng bộ VNPT Technology đã chuẩn bị đầy đủ đường truyền kỹ thuật, cơ sở vật chất kỹ lưỡng nhằm đạt chất lượng hình ảnh, âm thanh tốt nhất, cũng như đảm bảo tính an toàn, bảo mật thông tin phục vụ Hội nghị. Các đại biểu, đảng viên trực thuộc Đảng bộ VNPT Technology được triệu tập đã có mặt đầy đủ và đúng giờ, nghiêm túc học tập và nghiên cứu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, đảm bảo Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp.

Việc tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng  đã tạo điều kiện cho đông đảo cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ VNPT Technology được tham dự và trực tiếp nghe các báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII truyền đạt. Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng có ý nghĩa quan trọng để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ về thực hiện Nghị quyết của Đảng. 

Tin tức khác