VNPT TECHNOLOGY NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Ngày 21/12, Tập đoàn VNPT tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2024 nhằm đánh giá kết quả đạt được năm 2023 và triển khai các nhiệm vụ năm 2024.


Năm 2023 vượt qua những khó khăn, thách thức, toàn bộ hệ thống các cấp của Tập đoàn VNPT đã thực sự nỗ lực hoàn thành cơ bản các mục tiêu được Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLV) giao. Cụ thể, tổng doanh thu Tập đoàn đạt 54.856 tỷ đồng, lợi nhuận 4.468 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 3.849 tỷ đồng, đảm bảo 100% việc làm và thu nhập ổn định ở mức khá cho người lao động trong mặt bằng chung của các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Tô Dũng Thái khẳng định, để có những kết quả tích cực đạt được, Tập đoàn đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp, Đảng ủy Khối DNTW, Bộ TT&TT từ đó xây dựng các giải pháp sản xuất kinh doanh nhằm thích ứng linh hoạt với điều kiện kinh tế nhiều biến động khó lường; Nhất quán trong chỉ đạo, cụ thể hóa các chương trình hành động ngay từ đầu năm; Tập trung thông minh hóa sản phẩm cung cấp cho khách hàng, làm chủ các nền tảng công nghệ 4.0 như AI, Bigdata, IoT, điện toán đám mây. Nhờ đó 15 sản phẩm, dịch vụ cốt lõi của Tập đoàn đã được chuẩn hóa, nâng cao và đưa ra thị trường. Bên cạnh đó, Tập đoàn đã tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số nội bộ, đưa công tác quản trị điều hành lên môi trường số. Tiêu biểu như doanh thu dịch vụ băng rộng, truyền hình, dịch vụ số doanh nghiệp đạt mức tăng trưởng hai con số so với năm 2022. Đây cũng là năm đầu tiên dịch vụ Fiber và MyTV của Tập đoàn có doanh thu vượt qua doanh thu của dịch vụ di động.

Trong dịp này, VNPT Technology cùng 36 đơn vị trực thuộc, đơn vị cơ sở của Tập đoàn đã được trao tặng Cờ thi đua của Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp. Ông Trần Hữu Quyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện công ty lên nhận cờ thi đua. 

Bên cạnh đó, nền tảng chuyển đổi số VNPT oneSME do VNPT Technology nghiên cứu phát triển cũng được tôn vinh trong hạng mục "Tập thể, nhóm tác giả, giải pháp đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế năm 2023". Giải pháp tích hợp dịch vụ Family Safe lên thiết bị đầu cuối FiberVNN cũng được vinh danh trong hạng mục "Sản phẩm, dự án, giải pháp nổi bật năm 2023".

Tin tức khác