VNPT TECHNOLOGY THAM GIA TRIỂN LÃM TẠI ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Tập đoàn VNPT, Đoàn thanh niên VNPT Technology cùng các đoàn TN VNPT Media và VNPT IT tham gia Triển lãm tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội diễn ra từ ngày 14-16/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Tại triển lãm, các đơn vị trưng bày và giới thiệu các sản phẩm dịch vụ, công trình, mô hình sản phẩm sáng tạo trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, khoa học công nghệ, nông nghiệp, giáo dục đào tạo...Trong đó Đoàn VNPT Technology giới thiệu các giải pháp, thiết bị công nghệ (giao thông thông minh, nông nghiệp thông minh, Wifi Mesh, iGate, Smartbox, IP Camera...)

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 diễn ra trong 2.5 ngày gồm 5 phiên làm việc với sự tham gia của 980 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 22 triệu đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Việt Nam trong và ngoài nước. Với khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ Việt Nam Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo", thể hiện ý chí của ĐVTN đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, Đại hội nhằm khẳng định những thành tựu cơ bản của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 5 năm qua trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo; đất nước đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ, thách thức, nhiều vấn đề mới đặt ra.

Tin tức khác